8. - 15.09.2021 - „Fra Bar til Barrikade“ - from bar to barricades - Tournee ...

... in North Norway!

Tysk kabaretmusikk fra Wien til Berlin med Tora Augestad og en nordnorsk supersekstett under ledelse av Trygve Brøske Saftige. Rå og usminkete versjoner av musikk skrevet i en tid hvor Europa står på kanten av stupet. - German cabaret music from Vienna to Berlin with Tora Augestad and a Northern Norwegian super-sextet under the direction of Trygve Brøske Saftige. Raw and unadorned versions of music written at a time when Europe is on the brink of war.

* * *
 
Ons. 08.09 - Premiere Narvik Kulturhus
Tors. 09.09 - Meieriet Kultursenter, Leknes
Fre. 10.09 - Kvæfjord/Borkenes
Lør. 11.09 - Operaforeningen, Tromsø
 
Man. 13.09 - Kooperativet, Vadsø
Tirs. 14.09 - Samfunnshuset, Berlevåg
Ons. 15.09 - Scandic, Karasjok
 
* * *
 
Tora Augestad photo aasa maria mikkelsen

 

The 14 years from the establishment of the Weimar Republic to Hitler's takeover of power 14 years later were an artistic and political heyday in Berlin. The city was to regain its status as "Weltstadt", a world city. After hyperinflation was over in 1923, Berlin experienced its 'golden years', a ten-year period with a vibrant arts and culture life and liberal attitudes for the most part.

The cabaret as an entertainment and art form played an important, albeit mythic, role in these most prosperous and fatal years of the European interwar period. In his quest for day-to-day news and a satirical look at his time, it was bittersweet in its irony, seeking an honesty in its dissemination more than a glamorous superficiality.

It may seem as if the cabaret, when it is to be recreated today, gets a glimpse of the glamor it did not have. If you dive into the material you will find an important time color and a repertoire that has transcended its genre and influenced the vocal storytelling of our time.

Based on the wartime cabaret and lounge music, lines are drawn back to Arnold Schönberg's cabaret song "Brettl - Lieder" and excerpts from Pierrot Lunaire. Musically, the juicy, raw and unadorned versions of music are written at a time when Europe is on the edge of the cliff. In the notebook is music by Mischa Spoliansky, Friedrich Holländer, Arnold Schönberg, Kurt Weill and Hanns Eisler.

Pianist and Chaplain Trygve Brøske arranges a selection of songs for an ensemble that qualifies for the concept of super-sextet Tor Johan Bøen and Øyvind Nussle on violin, Lazar Miletic on viola, Hans Urban Andersen on cello and double bassist Knut Erik Sundquist. A wooden blower will also come into the group.

And last but not least, mezzo-soprano Tora Augestad, one of Europe's foremost interpreters of this tradition. She recently received the Spellemann Award with the Oslo Philharmonic, and for many years has developed this repertoire with her own group Music for a while.

De 14 årene fra fra Weimarrepublikkens etablering til Hitlers maktovertakelse 14 år senere var en kunstnerisk og politisk blomstringsperiode i Berlin. Byen skulle gjenvinne sin status som «Weltstadt», verdensby. Etter at hyperinflasjonen var over i 1923 opplevde Berlin sine ’gyldne år’, en tiårsperiode med et pulserende kunst- og kulturliv og liberale holdninger til det meste.

Kabareten som underholdning og kunstform spilte en viktig, om enn myteomspunnen rolle i disse frodigste og mest fatale årene i europeisk mellomkrigstid. I sin søken etter dagsaktualitet og et satirisk blikk på sin samtid var den bitende i sin ironi, og søkte en ærlighet i sin formidling mer enn en glamorøs overfladiskhet.

Det kan synes som om kabareten, når den skal gjenskapes i dag, får et anslag av glamour den ikke hadde. Dykker man ned i materialet finner man en viktig tidskoloritt og et repertoar som har transcendert sin genre og influert den vokale historiefortellingen helt til vår tid.

Med utgangspunkt i mellomskrigstidens kabaret og salongmusikk trekkes linjer tilbake til Arnold Schönbergs kabaretsanger "Brettl - Lieder" og utdrag av Pierrot Lunaire. Musikalsk blir det saftige, rå og usminkete versjoner av musikk skrevet i en tid hvor Europa står på kanten av stupet. I notebunken ligger musikk av Mischa Spoliansky, Friedrich Holländer, Arnold Schönberg, Kurt Weill og Hanns Eisler.

Pianist og kapellmester Trygve Brøske arrangerer et utvalg av sanger for musikerne i MiNensemblet. Det vil også komme en treblåser inn i gruppa.

Og sist men ikke minst mezzosopran Tora Augestad, som er en av Europas fremste fortolkere av denne tradisjonen. Hun fikk nylig Spellemannsprisen sammen med Oslofilharmonien, og har i mange år utviklet dette repertoaret med sin egen gruppe Music for a while.