„Augestad imponerer igjen med sin insisterende tilstedeværelse, krystallklare diksjon og vokale kontroll, nå med Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av Edward Gardner, i ryggen.“ - Emil Bernhard@ Morgenbladet 21.01.2022

„Augestad imponerer igjen med sin insisterende tilstedeværelse, krystallklare diksjon og vokale kontroll, nå med Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av Edward Gardner, i ryggen.“ - Emil Bernhard@ Morgenbladet 21.01.2022

„Augestad imponerer igjen med sin insisterende tilstedeværelse, krystallklare diksjon og vokale kontroll, nå med Bergen Filharmoniske Orkester, ledet av Edward Gardner, i ryggen.“

 

Emil Bernhard 21.01.2022 @ Morgenbladet

Read the hole review in Norwegian - here

 

Follow Tora Augestad to Spotify and watch Music for a While's album release concert "Essays" at Music Traveler TV here.

Related album: