"Klassisk musikk binder generasjonene sammen..." - Tora Augestad @ Avisen Agder 02.11.2021